Eldningsförbud i Hörby kommun

Räddningstjänsten har beslutat om eldningsförbud i Hörby kommun från den 21 maj. Orsaken är den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark. Beslutet gäller tillsvidare.

Eldningsförbudet gäller från och med den 21:e maj 2024 kl 13.00 och ligger kvar tills vidare.

Grilla vid iordningställda platser

Du får fortfarande laga mat och grilla på fasta grillplatser som är utformade så att risken för spridning är låg.

Att tänka på när du grillar

  • Grilla endast på iordningsställda grillplatser eller i spritkök på fasta platser ovanför mark där det inte finns någon fara för antändning och där spridningsrisken är låg.
  • Ha alltid vatten nära till hands ifall du behöver släcka snabbt.
  • Lämna aldrig grillen obevakad.
  • Se till att glöden är helt släckt när du lämnar platsen.
Kontakta oss