Nyheter och planer för 2024

Lediga lokaler, avyttringar och annan nyttig information. Läs vidare om våra planer för 2024.

Lokaler uthyres

• Filaregatan 14, lokalarea 130 kvm, ledig fr.o.m. 2024-06-01
• Filaregatan 23, lokalarea 250 kvm, ledig fr.o.m. 2024-10-01

För mer information och visning vänligen kontakta
Emma Larsson, förvaltare på 0415-37 81 43, kl. 9-11.

Avyttrade fastigheter

Överum 3 är avyttrad till Överum i Hörby Fastighets AB den 3 januari 2024.
Den 1 februari förvärvade Nolato Meditech AB ovanstående bolag.

Berga 2, (Kommunhuset) och Björnstorp 19, (Villan på Västergatan 9), avyttrades till
Hörby kommun den 22 januari 2024.

Kommande avyttringar

Ett större markområde, cirka 3 600 kvm (rödskrafferat på nedanstående bild) på fastighetsbeteckning Vibyholm 4 (Filareg 23-25), kommer att avyttras till Hörby kommun genom fastighetsreglering till Vibyholm 12/Slagtofta 1:6.

Karta över industriområde där området som ska avyttras är markerat.
Rödskrafferat område skall fastighetregleras till Vibyholm 12, ca 3 600 kvadratmeter.

Detta innebär en större påverkan av områdets allmänna parkeringsyta, samt för nuvarande uppställningsplatser. Förändringen innebär även att bolaget inte kan bygga ett nytt industrihotell på Vibyholm 4. Vi återkommer med mer information, när vi planerat klart framtida utformning av ny parkeringsarea.

Anledningen till bolagets avyttring är att möjliggöra för Hörby kommun att bygga en ny Blåljusstation/brandstation på Vibyholm 12/Slagtofta 1:6.

Bolaget planerar även att avyttra Räddningsstationerna i Askeröd och Önneköp till Hörby kommun, detta beräknas ske senare delen av året.

Felanmälningar

Felanmälningar görs till Emma Larsson, Förvaltare. Henne når ni via följande kontaktvägar: info@horbyindustrifastigheter.se och 0415-37 81 43 (kl. 9-11).  Akuta felanmälningar telefon 0708-60 27 82 (ej kontorstid)

Underhåll och investeringar i fastighetsbeståndet

Följande kommer att genomföras under 2024:

  • Kontroll och åtgärder Takbeläggning: Industrihotell Filaregatan 14, 23-25
    samt Filaregatan 8 (Transdev)
  • Omläggning plattor runt fasad m.m.: Industrihotell Filaregatan 23-25
  • Linjemålning asfaltsytor: Verkstadsgatan 5, Besikta

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Under året kommer vi att genomföra OVK i nedanstående fastighet.
Mer information skickas ut när det närmar sig.
Stjernarp 6 Verkstadsgatan 5 /BESIKTA, planerad tidpunkt: 2024-04

Fiberanslutning i verksamhetshotellen

Lokalhyresgäster i våra verksamhetshotell (Filaregatan 14 och 23 – 25) har möjlighet att beställa aktivering (kostnad 2995 kr exkl. moms) av redan installerade fiber-anslutningspunkter. Vänligen kontakta kontoret på 0415-37 81 43 om ni vill aktivera.

Ny fastighetschef

Vår nya fastighetschef heter Robin Areskog, han tillträde tjänsten den 1 mars. Samtidigt tillträde Bengt Persson tjänsten Projektchef.

Kulturevenemang med Hörby kommuns Industrifastighets AB och samarbetspartners

21 maj – Hörby Kulturkalas. Mer information hittar ni här www.kulturkalaset.nu.
17 juli – Allsång på Nya Torg. Mer information kommer att läggas ut på vår webbplats.
21 augusti – Allsång på Nya Torg. Mer information kommer att läggas ut på vår webbplats.

Kontakta oss