Överbelastade avloppsledningar

Här kommer information från Mittskåne Vatten:

Avloppsledningarna i Hörby kommun är just nu överbelastade på grund av stora mängder smältvatten som tar sig in i ledningsnätet. Det gör att våra pumpstationer har svårt att hinna med att pumpa vidare avloppsvattnet till reningsverket. För att avlasta ledningsnätet och pumpstationerna ber vi alla fastighetsägare i Hörby kommun med anslutning till kommunalt avlopp att i nuläget vara sparsamma med mängden vatten som spolas ut i avloppet. Vi uppdaterar vår hemsida, www.mittskanevatten.se, när vi har mer information.

Med vänlig hälsning,
Mittskåne Vatten

Kontakta oss