Pressmeddelande: Inlösen av byggnad (Z-grillen)

Närbild på fasadmonterad vit flagga med Hörby Industrifastighets AB:s logotyp

HIFAB och Z-grillen har undertecknat avtal om inlösen av byggnad på ofri grund, fastighetsbeteckning; Berga 4

Bakgrund

HIFAB är lagfaren och civilrättslig ägare av fastigheten Hörby Berga 4 i Hörby. Z-grillen har under många år arrenderat fastigheten och på denna bedrivit gatuköksverksamhet. För detta ändamål har Z-grillen på fastigheten uppfört en byggnad och i denna installerat köksmaskiner och andra byggnads-tillbehör. I anledning av att arrendeförhållandet upphör har parterna enats om att HIFAB ska lösa in byggnaden och dess inventarier. Z-grillen kommer att överlåta gatuköksbyggnad, förrådsbyggnad inklusive samtliga byggnadstillbehör till HIFAB den 1 november 2023.

Ny framtida aktör

Styrelse och VD är mycket nöjda med denna lösning med Z-grillens ägare Michael Giertz.
HIFAB för nu samtal med ny framtida aktör av gatuköksverksamhet. Vi tror många medborgare tycker detta är mycket positivt för Hörby. Framtida aktör kommer förhoppningsvis att utöka öppettiderna med kvälls- och helgöppet. Dessutom kommer byggnaden att rustas upp inför framtida öppning.

Hörby den 9 oktober 2023

Leif Rosvall, Styrelseordförande
Lars-Göran Ritmer, vice Ordförande
Gert Nygren, Ledamot
Eva Hellman Persson, VD

Kontakt

Eva Hellman Persson, VD
eva.hellman.persson@horbyindustrifastigheter.se

Kontakta oss